Meny

PFV enkla väggfläktar

Akrons axialfläkt PFV för vägg- eller modulmontage, där flera fläktar monteras parallellt, är avsedd för miljöer där utökat korrosionsskydd krävs. PFV har en integrerad kvadratisk montageram med infästningspunkter i hörnen och är avsedd för fläkthjul av mindre diameter. För större storlekar på fläkthjul rekommenderas istället ACR eller AFR.

Akron Axialfläkt PFV -