Meny

Bli fossilfri och sänk driftskostnaderna

Idag värms de flesta av Sveriges spannmålstorkar med olja. Anledningarna är flera: oljan är enkel och lättillgänglig och tekniken är väl utvecklad. Men sedan 2000-talets början har oljepriset varit i konstant stigande och driftsekonomin är inte längre lika bra. Allt fler förbrukare i världen gör att efterfrågan stiger och därmed priserna. Både olja, naturgas och gasol är dessutom fossila bränslen med allt vad det innebär. Att byta bränsle och bli fossilfri är inte bara miljövänligt - det sänker driftskostnaderna också.

På Akron har vi tillverkat oljeeldade varmluftspannor i över trettio år, men vi har faktiskt arbetat med biobränsle i olika former lika länge. Vår första vedeldade varmluftspanna godkändes av SP 1980. Idag har vi ett stort sortiment av olika lösningar för fossilfri uppvärmning av luft, och vi arbetar kontinuerligt för att bredda utbudet och täcka upp närliggande behov.