Meny

Fläktlagarna

Det är inte praktiskt möjligt att prova fram prestanda för varje rotationshastighet som fläkten kan användas vid. Det är inte heller möjligt att simulera alla tänkbara variationer av inkommande lufts densitet.

Istället kan Fläktlagarna nedan användas för att räkna fram prestanda för andra storlekar, rotationshastigheter och densiteter än vad fallet var vid provtillfället. Dessa lagar används mest för att beräkna ändringar av flöde, tryck eller effekt då storlek, rotationshastighet eller densitet ändras.

Exempel på användande av likformighetslagarna:
En fördubbling av diametern [d] ger 8 gånger så stort flöde [q]. Samma fördubbling resulterar i 32 gånger så stort effektbehov [P].

Exempel på varvtalslagarna:
En fördubbling av varvtalet ger samma födubbling av flödet [q] och 4 gånger så stor tryckökning över fläkten [?p].