Meny

Spannmålstorkar

Akron har mycket lång erfarenhet av spannmålstorkning. Detta har resulterat i ett brett sortiment av såväl satstorkar som kontinuerliga torkar.

Akrons satstork (1,5 - 8,7 ton/h) är den mest sålda torktypen i Sverige. Den har rymliga torkbalkar, med ett noggrant avvägt avstånd så att bästa torkekonomi erhålls. Akrons satstork är den tork som uppvisat den genom tiderna lägsta energiförbrukningen vid officiell provning.

Akron Svegma satstorkar (2 - 19 ton/h) har fått sitt goda rykte tack vare den jämna torkningen och den goda värmeekonomin. Koniska luftbalkar betyder att luftens strömningshastighet är likvärdig utefter hela balkens längd, vilket ger en jämn luftfördelning i torksektionen. Torkarna har dessutom ett kort avstånd mellan luftbalkarna, vilket leder till att torkningen blir mer homogen. Eftersom tät balkdelning innebär att torken har många balkar i förhållande till sin volym, blir genomströmningsarean stor och luftens strömningshastighet genom torkgodset låg. Tack vare låg lufthastighet hinner luften mättas med fukt.

Akrons kontinuerliga tork (2 - 18 ton/h) är en modulbyggd schakttork för torkning av alla spannmålsslag. Den lilla spannmålsvolymen i förhållande till kapaciteten ger möjlighet till en snabb uppstart och övergång till kontinuerlig drift vilket innebär tidsbesparingar. Torkningen kan också påbörjas snabbare efter att tröskningen startat. Spannmålen rör sig vertikalt i två schakt och tork- och kylluft passerar horisontellt genom spannmålen. Lufthastigheten är avvägd för att ge hög kapacitet och god mättnad av torkluften. Akrons K-tork är den tork som uppvisat den genom tiderna näst lägsta energiförbrukningen vid officiell provning – endast slagen av Akrons satstork.

Akron Svegma kontinuerliga varmluftstorkar (5 - 125 ton/h) står för höga kapaciteter, jämn nedtorkning och god värmeekonomi. Förklaringen ligger i balksystemets utformning där luftbalkarna är koniska samt ligger tätt. Detta ger en mer homogen nedtorkning utan risk för skadlig över- eller undertorkning. Våtluftsfläkten ger undertryck i torken vilket gör att luftfördelningen mellan balkarna blir jämnare och risken för värmeläckage försvinner. Akron Svegma kontinuerliga varmluftstorkar passar till alla sädesslag. Torken kan levereras i flertalet olika bredder och höjder tack vare Akrons flexibla modulsystem med monterbara sektioner. Därmed kan torken skräddarsys efter dina behov.