Meny

Tekniska data Akron 3-fas enhastighetsmotorer

Motorstorlekar
Lagerförda storlekar, IEC standard:

2-pol: 63-280mm
4-pol: 63-315mm
6-pol: 63-280mm
8-pol: 63-200mm

Byggform och stomme
Lagerförda byggformer och material:

63-132mm:
Aluminiumstomme.
Byggformer IM1001 (B3),IM3001(B5), IM3601 (både B14A och -B).

160-315mm:
Gjutjärnstomme.
Byggformer IM1001 (B3) och IM3001 (B5).

Även kombinerade byggformer fot/fläns eller fot/gavel ordnas på begäran.

Kapslingsklass IP55
Normalt sett levereras motorerna med kappslingsklass IP55, dvs skyddade mot intrång av damm och skyddade mot vatten från strålar utan tryck.

SKF-Lager
Lagren är dimensionerade för installation med horisontell axel. Lagerberäkning skall göras om motorn kommer installeras med vertikal axel och då belastas med axialkrafter utöver rotorns egenvikt.

63-200mm:
SKF permanentsmorda spårkullager.

225-315mm:
SKF öppna lager för eftersmörjning.

Spänningskälla
Akrons elmotorer lagerförs för följande spänningar och frekvenser:

t.o.m 4,0kW: Lindade för D230V/Y400V 50Hz
fr.o.m. 5,5kW: Lindade för D400V/Y690V 50Hz.

Vissa storlekar lagerförs även för D230V/Y400V 50Hz(Norge)

Motorerna kan användas i andra spänningar och frekvenser. Märkdata såsom tillåtet effektuttag ändras då, se särskild tabell för omräkning av märkdata vid 60Hz.

Isolationsklass F / Temperaturstegringsklass B
Motorerna är lindade för isolationsklass F, dvs för lindningstemperatur 155ºC. Temperaturstegringen vid märkeffekt är enligt klass B, dvs 80ºC. Vid uttag av märkeffekt i omgivningstemperatur 40ºC är temperaturmarginalen alltså 35ºC (155-120).
Vid drift i temperaturer utanför intervallet 10-40ºC eller på höga höjder, över 1000m, förändras kylningen av motorn. För att bibehålla temperaturmarginalen skall, i sådana fall, tillåten uteffekt korrigeras enligt särskild tabell. Vid behov monteras då en kompletterande märkskylt invid standardskylten.

Kylmetod IC411
Normalt sett levereras motorerna med kylmetod IC411 enligt IEC 34-6, dvs invändig kylning med rotorns fläktblad och mantelkylning med kylfläkt på icke drivsidan.
För axialfläktar, med motorn i luftströmmen, erbjuds även IC410, dvs mantelkylning med luftflödet från den drivna fläkten.

Överhettningsskydd med termokontakter
Normalt sett levereras motorerna med 3st termokontakter med brytpunkt 135°C, en i varje lindning.

Driftsart S1
Motorerna är dimensionerade för kontinuerlig drift, driftsart S1. Vid andra förhållanden, tex vid upprepade starter, måste beräkning göras.