Meny

Flexibla förråds- och lagringslösningar för flis och pellets

Akron har lång erfarenhet av lagringslösningar för fast biobränsle, särskilt träbaserat bränsle som pellets och flis. Lösningarna för pellets omfattar såväl helsvetsade och målade pelletssilo levererade färdiga för användning som galvaniserade silo levererade i platta paket för montage på plats. Samtliga har 60° kona och integrerat uppblåsningsrör. Större silo levereras med sprängluckor som standard. Under åren har hundratals när- och fjärrvärmeanläggningar försetts med Akrons stabila helsvetsade silo.

Akrons flisförrådslösning är ursprungligen utvecklad som dagförråd till vår egen flispanna Bio400 men kan naturligtvis användas även på andra områden. Förrådet är baserat på Akrons klassiska Typ M-lagring för spannmål, unikt för dess enkelhet och flexibilitet, med målade hörnstolpar och galvaniserade, trapetskorrugerade väggelement som monteras på plats. Tack vare ett brett utbud av komponenter kan Typ M-förråd byggas i flera olika höjder. Kraftig fjäderomrörare i botten samt centrumlös förrådsskruv sörjer för säker bränsletransport.

Utvecklingen inom fastbränslesidan fortgår kontinuerligt. Tack vare Akrons breda bassortiment inom spannmålssidan finns stora möjligheter till speciallösningar för specifika behov. Kontakta oss gärna för mer information!