Meny

Varmluftspannor för pellets- och fliseldning

Akron erbjuder ett stort sortiment av egentillverkade varmluftspannor för både pellets- och fliseldning. Pannorna är designade för optimal varmluftsproduktion, med hög verkningsgrad och kraftig konstruktion, samtidigt som de ger unika möjligheter för användaren att bli helt fossilfri.

Akron Bio400 är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till traditionella oljeeldade varmluftspannor. Pannan är primärt utvecklad för spannmålstorkning men kan med sin kompakta design och flexibla konstruktion enkelt anpassas till alla typer av varmluftsprocesser. Bio400 har en nominell effekt mellan 400 kW och 1 MW, genererar minimalt med aska och styrs av ett enkelt men kraftfullt kontrollsystem för maximal funktionalitet och tillgänglighet.

Akron Bio400 konverterar enkelt din befintliga process från olje- till biobränsleeldning, med minskat beroende av fossila bränslen och en högre miljöprofil som resultat. De rörliga kostnaderna i form av rena bränslekostnader minskar markant, liksom känsligheten under besvärliga år med hög vattenhalt i spannmålen. Har du tillgång till egen skog eller annan lokalt producerad flis blir besparingen ännu större.