Meny

Miljö och hållbarhet

Akron har en stark miljöprofil och är helt självförsörjande på såväl värme som elenergi.

Tillverkningen av Akrons produkter sker under kontrollerade förhållanden. Det gör att materialet utnyttjas effektivt, hög hållfasthet används och materialåtgången minimeras därmed. 
Beståndsdelarna används i anläggningar under lång tid och kan efter rivning och eventuell återanvändning återvinnas.

Utveckling, produktion och försäljning av produkter är certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008.