Meny

Prisad flistork

Akrons prisbelönta flistork CD finns i två storlekar; med 16 respektive 32 m3 volym. Torkning sker genom att varm eller kall luft blåses genom ett golv med speciellt perforerad stålplåt och passerar genom ett upp till 1 200 mm tjockt flislager. Flisen flyttas bakåt över torken av kedjedrivna medbringare. Perforeringarna i stålplåten är utförda så att torkluftens flödesriktning följer materialet, vilket minimerar risken för fasthakning av stickor och flisor i hålen.

Den större torkmodellen har hjul i bakkant och dragstång i framkant för enkel placering och flyttning. Den mindre modellen kan förses med hjul och dragstång som tillbehör.

 

Varför bör man torka flis?

Fuktig biomassa bryts kontinuerligt ned av mikroorganismer när den lagras, med risk för mögeltillväxt och betydliga förluster av torrsubstans som följd. Därför bör sönderdelat biobränsle torkas innan lagring. Själva lagringen bör sedan ske skyddat från påverkan från väder och vind.

Ett annat användningsområde för flis är som råmaterial till pelletstillverkning. Här krävs en låg fukthalt i materialet för att få en kompakt och hållfast slutprodukt. Akron har levererat ett flertal flistorkar till pelletstillverkare både i Sverige och utomlands.

 

Både satstorkning och kontinuerlig drift

Akrons flistorkar kan användas för satstorkning eller kontinuerlig torkning. Vid satstorkning fylls torken lämpligtvis med lastmaskin eller transportör och torkningsgraden regleras med lastceller. Vid kontinuerlig torkning krävs konstant påfyllning i framkant. Torkningsgraden regleras då med avmatningshastigheten.

 

Torka andra material än flis

Akron CD lämpar sig utmärkt för torkning även av andra granulerade produkter. Bland de material som testats framgångsrikt finns sågspån, ärtor, hästgödsel och torv.