Meny

Prisad flistork

Akrons prisbelönta flistork CDG finns i storlekar upp till 45m³. Torken är modulbyggd vilket gör att man kan bygga på en mindre tork för utökad torkkapacitet vid behov. Torkning sker genom att varm eller kall luft blåses genom ett golv med speciellt perforerad stålplåt och passerar genom ett upp till 1500 mm tjockt flislager, torklagrets höjd justeras med en avskrapare. Flisen flyttas över torksektionerna av kedjedrivna medbringare. Perforeringarna i stålplåten är utförda så att torkluftens flödesriktning följer materialet, vilket minimerar risken för fasthakning av stickor och flisor i hålen.
Flistorken består av en spänndel/inlastningsdel, en drivdel med utmatningsskruv och ett antal torksektioner (1-5st). 

Torken kan utrustas med tak för att skapa en renare arbetsmiljö inomhus och möjligheten att transportera ut våtluften. Taket agerar ju så klart också som väderskydd vid utomhus placering av torken. Är man i behov av att rena våtluften från damm så installerar man Akrons mycket effektiva Radiclean-fläkt med cyklon i våtluftskanalen.

Styrsystemet till flistorken klarar både viktstyrd satstorkning samt kontinuerlig torkning genom tidsinställd pulsmatning.

 

Varför bör man torka flis?

Fuktig biomassa bryts kontinuerligt ned av mikroorganismer när den lagras, med risk för mögeltillväxt och betydliga förluster av torrsubstans som följd. Därför bör sönderdelat biobränsle torkas innan lagring. Själva lagringen bör sedan ske skyddat från påverkan från väder och vind.

Ett annat användningsområde för flis är som råmaterial till pelletstillverkning. Här krävs en låg fukthalt i materialet för att få en kompakt och hållfast slutprodukt. Akron har levererat ett flertal flistorkar till pelletstillverkare både i Sverige och utomlands.

 

Både satstorkning och kontinuerlig drift

Akrons flistorkar kan användas för satstorkning eller kontinuerlig torkning. Vid satstorkning fylls torken lämpligtvis med lastmaskin eller transportör och torkningsgraden regleras med lastceller. Vid kontinuerlig torkning krävs konstant påfyllning i framkant. Torkningsgraden regleras då med avmatningshastigheten.

 

Torka andra material än flis

Akron CD lämpar sig utmärkt för torkning även av andra granulerade produkter. Bland de material som testats framgångsrikt finns sågspån, ärtor, hästgödsel och torv.