Meny

Varvtalsreglering

Frekvensreglering är vanligen det bästa sättet att varvtalsreglera och starta en fläkt. Fördelarna med frekvensomriktaren är bl a att energibesparingen blir stor vid låga varvtal. Under 20 Hz kan dock kylningsproblem, och under 10 Hz kan magnetiseringsproblem som ger hackig drift uppstå. Exakt frekvens då sådana problem uppstår skiljer mellan olika motorer och frekvensomriktare.

Frekvensomriktare kan behöva kompletteras med filter för att ej ge upphov till störningar på nätet och eventuellt även ett bromsmotstånd för att skydda omriktaren mot retardationskrafter.

Vid frekvensreglering bör motorns lindningar förses med termokontakter eller termistor för att undvika överhettning.