Meny

Motorskydd

Säkringar är endast avsedda som skydd mot kortslutning i strömkretsen, de är inte ett tillräckligt skydd för elmotorn.

Motorskyddsbrytare, inställd på märkström, skyddar motorn mot överhettning som följd av överbelastning eller fasbortfall.

För skydd mot överhettning av andra orsaker är termokontakter ett bra kompletterande skydd för motorn. Termokontakter sitter monterade i motorns lindningar och ansluts till därför avsedd startutrustning. Akrons elmotorer är som standard försedda med 3 termokontakter, en för varje lindning.