Meny

Varmluftspannor för spannmålstorkning

Akron erbjuder ett stort sortiment av egentillverkade varmluftspannor för både pelletseldning och fliseldning. Pannorna är designade för optimal varmluftsproduktion för spannmålstorkning, med hög verkningsgrad och kraftig konstruktion, samtidigt som de ger unika möjligheter för användaren att bli helt fossilfri.

Akrons oljeeldade pannor finns i storlekar från 101 till 1160 kW och är designade för effektiv varmluftsproduktion för spannmålstorkning, med hög verkningsgrad och kraftig konstruktion. Samtliga Akrons oljeeldade varmluftspannor är provade och godkända av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Akrons stationära oljepannor kan dessutom fabrikskonverteras till drift med pellets, bioolja eller RME.

Samtliga Akrons pannor är utrustade med företagets egna fläktlösningar för optimal lufthantering. Andra gemensamma fördelar inkluderar följande:

  • Oljebrännare från svenska Bentone för högsta effektivitet och tillförlitlighet.
  • Enkel åtkomst till sot- och inspektionsluckor.
  • Låga avgasemissioner med hjälp av modern förbränningsteknik och styrning.
  • Oöverträffad verkningsgrad tack vare mycket effektiva värmeväxlare.
  • Mycket hög energieffektivitet under pannans hela livslängd med hög tillgänglighet.

Akron lagerför varmvattenbatterier för effekter mellan 100 och 600 kW för omedelbar leverans. Andra storlekar och effektnivåer levereras orderspecifikt. För enkel anslutning till befintlig varmluftskanal finns färdiga övergångar från respektive varmvattenbatter till spiroledning alternativt kanalfläkt ur Akrons AK-sortiment. Anslutningar till andra fläktar eller kanaler erbjuds på begäran.

Akron erbjuder flera olika lösningar för direktuppvärmning med energigas, dvs naturgas eller gasol. För mindre torkar erbjuds normalt snäckbrännare i kombination med brännkammare som kan anslutas till spannmålstorkens varmluftsinlopp med spiroledning. För större torkar erbjuds antingen snäckbrännare eller kanalbrännare beroende på placering och förutsättningar.