Meny

Verksamhetspolicy

AB Akronmaskiner utvecklar, tillverkar och levererar produkter inom områdena spannmålshantering, biobränslehantering, lastbärare och fläktar.

Vi kännetecknas av produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi är lyhörda inför kundens behov och erbjuder kunden förväntad funktion, vid förväntat tillfälle, på ett kostnadseffektivt sätt. Detta säkerställer vi genom att:

- Vara vänliga, korrekta och professionella i våra kontakter.

- Arbeta tillsammans och för varandra.

- Använda dokumenterade metoder.

- Uppfylla de krav vi själva ställt upp för verksamheten.

- Uppfylla gällande lagar och förordningar.

- Ständigt arbeta med förbättring av verksamheten.