Meny

Enklare och tydligare leveransavtal med nya Lantbruk 16

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Maskinleverantörerna, ML, har tecknat ett nytt leveransavtal för lantbruksmaskiner. Avtalet Lantbruk 16 trädde i kraft vid årsskiftet och ersätter det nuvarande Lantbruk 05.

LRF och ML har under mer än trettio år slutit särskilda branschavtal gällande köp av lantbruksmaskiner och fast installerad inomgårdsutrustning. Försäljningsvillkoren är direkt anpassade för såväl stora som små aktörer inom lantbruket.

- Det nya avtalet är modernare och kommer att fungera bättre än det gamla i det stora flertalet affärer. Det ger också en bättre grund i förhandlingen när man ska köpa mer avancerade produkter som t.ex. en torkanläggning eller ett stall, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

En viktig nyhet är att följdskadeförsäkringen återinförts för fast monterad utrustning. Detta innebär en ojämförlig trygghet för kunder som väljer en leverantör som är medlem av Maskinleverantörerna.

Några andra förändringar i det nya avtalet är:

  • Tvister ska i första hand behandlas i Reklamationsrådet och i andra hand av allmän domstol.
  • Fast monterad utrustning omfattas av regelverket i avtalets bilaga om montage utförs av säljaren, i annat fall säljs sådan utrustning på det ordinarie avtalet.
  • Fast monterad utrustning ska funktionstestas innan ansvaret övergår till köparen.
  • En branschgemensam garantitid är inte längre lämplig p.g.a. konkurrenshämmande skäl. Säljaren bestämmer nu själv sin eventuella garantitid på produkten. Detta ska klargöras tydligt för köparen i samband med avtalstecknandet. Lämnas ingen garanti är det köplagens regler om reklamation av ursprungligt fel som gäller.
  • Säljaren har ett skadeståndsansvar för direkta skador som köparen lider p.g.a. fel i godset, upp till 15 % av priset på godset.
  • Avtalat pris på godset gäller, oavsett eventuella växelkursförändringar mellan kontraktsdatum och leveransdatum.

 

 

Läs hela Lantbruk 16 här!